månadsarkiv: mars 2022

MBL den 21 mars

Förhandling §38 Inhyrning av Tågvärdar från Veteranpoolen MTR vill hyra in 10st konsulter from den 5 april till och med 30 september. ST Pendelns svar: TVÄRNEJ! Vi vill inte under några omständigheter använda konsulter från Veteranpoolen. Vår hårda inställning är riktad mot företagets beslut och den uppkomna situationen som företaget har skapat och inte den… Läs mer »

MBL den 7 mars

CFO Daniel Ortner Daniel rapporterade att vår VD har fått förhinder att delta på vårt möte pga. ett privat åtagande. Den totala punktligheten för februari blev 91,9% och vår egen blev 99,2% och MTR ser nu en trend med sjunkande sjukfrånvaro. Det var bland annat sjukfrånvaron som var en av orsakerna till den försämrade punktligheten.… Läs mer »

Nominering 2022

Vill du eller din kollega göra skillnad på vår arbetsplats? Nu har det åter blivit dags att nominera till styrelsen i ST pendeln. Nominera dig själv eller din kollega (glöm inte att fråga din kollega först). Årsmötet är den 27 april. Nomineringsstopp är 31/3 2022. Mejla till: Rolando.Rojas@mtr.se   Med vänliga hälsningar Valberedningen Rolando Rojas,… Läs mer »

Medåkning den 21 feb med Tomas Eriksson (mp)

Medåkning med Tomas Eriksson (mp) A= Tågvärd Anette Johannisson T= Tomas Eriksson (mp) TFV= Trafikförvaltningen/SL MTR= Trafik Utövaren/Operatör A; Hej Tomas och välkommen till pendeltågen, reser du själv med våra pendeltåg? T; Nej jag bor utefter tunnelbanelinjerna så jag åker med tunnelbanan och färdas med kollektivtrafiken varje dag om jag inte cyklar för jag har… Läs mer »