månadsarkiv: januari 2021

MBL 25 jan 2021

MBL 11 samt 25 jan 2021 VD Henrik Dahlin Henrik summerade året 2020 i korta drag och tackade all personal för det fina resultat vi har uppnått. Ekonomin har förbättrats det sista halvåret men det blev ändå minus på helåret. Henrik har stora förhoppningar på ett bättre resultat för 2021. Vi slutade på 96,0% i… Läs mer »

Korridoren på CST 49:an

Korridoren 49:an Stora förändringar är aviserade för korridoren på 49:an. Tyvärr verkar det inte handla om att displayerna Tåg i tid skall repareras utan vad som planeras är att ta bort lokförarnas och tågvärdarnas personliga postfack. De fack där alla har sitt eget namn och dit information från allt och alla kan spridas. Från fackföreningar.… Läs mer »

Skyddsinfo 26 jan

Skyddsinfo Standarden på våra överliggningar är ojämn. Vissa är nyare och därför bättre än andra. Frågan angående mer frekvent byten av kuddar & täcken på våra överliggningar togs upp på Infrautskottet 18/12-2020 av oss skyddsombud. Vi har krävt att kuddar och täcken skall utskiftas med jämna intervaller. Om det upplevs att något är oacceptabelt Skriv rapport!… Läs mer »