månadsarkiv: mars 2017

Information Från Skyddsombuden

Information från skyddsombuden SEKO Lok och ST 170315 Den 15 mars 2017 kom Arbetsmiljöverket på inspektion rörande vår framställan om begäran om åtgärder. Det gällde främst utbildning i IT-systemen för samtlig personal samt att vi anser att plattan och telefonen inte håller tillräckligt hög kvalité. MTR menar att vi får en genomgång av samtliga system… Läs mer »

Information från Skyddet

Hej medlemmar. Vi skyddsombud har beslutat att använda oss av en email address som inte är kopplad till företaget som är följande stskydd@stpendeln.se dit du kan vända dig om det är något du funderar över. Mats Hanqvist är tillbaka från semestern 28 mars. Johan Puka går på semester 17 mars och är tillbaka 3 april.… Läs mer »

MBL 20170313

På måndagens möte diskuterades och förhandlades följande Genomgång av utbildningar för alla yrkeskategorier under 2017 Vi fick en lång genomgång av kommande utbildningar och när de ska genomföras, av chefen för operativa utbildningar Ulrika Bernmar. Vi gör nu en kort sammanfattning av det allra viktigaste, Utbildningar för citybanan börjar för åkande v 17-24 och v 20-24 för… Läs mer »

MBL §19 6 mars

Info från VD:n (Dan) Dan inledde med att informera att Companiongruppen är igång. Nu i början så är fokus på att se till att appen fungerar och efter det kan ett mer långsiktigt arbete påbörjas för att förbättra den och då kommer även sammansättningen i gruppen ändras något från att idag bestå av skyddsorganisationerna, Snowfall… Läs mer »

MBL 27 Februari

Det var inte mycket som vi var överens om på senaste MBL:en och de flesta förhandlingarna slutade med att de ajournerades och ska återupptas vid ett annat tillfälle. Det som framförallt berör åkande är förhandlingen om gångtider till plattformarna i Citybanan. Annat som togs upp var en chefstillsättning, omorganisation på POC och hyra in personal… Läs mer »