Tidningen Publikt – ST hotar med skyddsstopp på Stockholms pendeltåg

Tågvärdarna på Stockholms pendeltåg ska avskaffas och ersättas med övervakningskameror, enligt ett beslut från Region Stockholms trafiknämnd. ST Pendeln meddelar i dag att de kommer att verka för ett skyddsombudsstopp om arbetsgivaren MTR går vidare med planerna. Av: Linda Kling I somras fattade Region Stockholms trafiknämnd beslut om att tågvärdarna på Stockholms pendeltåg ska ersättas… Läs mer »

Ett förtydligande brev till Ledningsgruppen MTR pendeltågen

Hej Mats Johannesson! När vi läser ditt inlägg på On Track så märker vi på ST Pendeln att det krävs ett ytterligare förtydligande. ST Pendeln förtydligar: 2006 fattade regeringen beslut om ett förbud mot “att framföra tåg med passagerare om tåget inte är bemannat med, förutom föraren, ytterligare en person.” Förbudet gäller ensambemanning av pendeltåg.… Läs mer »

Lokförare – Förändringar i gruppaketet

Förändringar i gruppaketet Inför öppnandet av årets gruppval skedde en del missar som upptäcktes först när materialet redan publicerats men vi har, i samråd med Planning, beslutat att gruppaketet kommer att ändras så att den version som var tänkt från början kommer ut. Detta gör att du behöver se över dina val om du redan… Läs mer »

Skyddstopp mot ensamarbete på Stockholms pendeltåg

ST Pendeln har idag meddelat trafikoperatören MTR att skyddsombudsstopp råder enligt Arbetsmiljölagen gällande ensamarbete på pendeltågstrafiken i Stockholm. Beslutet att införa ensamarbete, som Region Stockholm fattade i somras, strider mot ett gällande regeringsavgörande som förbjuder ensamarbete på pendeltågen.  Region Stockholms trafiknämnd fattade den 15 juni beslut om att avskaffa tågvärdarna på pendeltågen och ersätta dem… Läs mer »

PTU projektets status enligt ST pendeln

Bästa mottagare, Vi på ST pendeln har mottagits av informationen att MTR ställer in våra möten i januari, rörande projektet PTU. Vi tycker det är tråkigt att det blev så och att personalen får fortsätta att gå i sin ovisshet om sin framtid på pendeln. Vi på ST vill tydliggöra vår ståndpunkt i detta projekt… Läs mer »

MBL den 10 januari

CFO Daniel Ortner Daniel rapporterade att MTR pendeln inte gick med vinst under 2021. Man höll inte den budget som lades under sommaren, främsta orsaken till underskottet är alla inställda tåg under året. Det ekonomiska målet har höjts för 2022. Pendeln och Mälartåg har drabbats av ett stort antal inställda tåg den senaste tiden. Trafik… Läs mer »

Gruppval Lokförare T22

Inför årets gruppval så blev Lokförare Marianne Allhammar från ST Pendeln tillfrågad av MTR ifall hon kunde tänka sig att konstruera grupperna. Hon tackade ja till detta och har tagit fram ett grundpaket med stöd av Melissa Svenhard från Seko Lok. Tidigare år så har Torbjörn Hammas från MTR gjort detta arbete. Den genomsnittliga tiden… Läs mer »

Lokförare semester

God fortsättning medlemmar! Semestersökningen skulle öppna enligt plan den 6/1 tom den 6/2 och sedan publiceras den 28/2. Som det ser ut nu så kommer MTR att behöva köpa ut sommarsemestrar inför sommaren 2022. Tidigare när det skedde så fanns det en funktion (kryssruta) i systemet när man fyllde i sin semestervalsansökan om man ev.… Läs mer »

Extra ersättning på Pendeltåg samt Mälartåg

Hej Medlemmar! Vi har haft intensiva möten med arbetsgivaren de senaste två veckorna och det har nu resulterat i en bra överenskommelse som gäller på Pendeln samt Mälartåg och går ut på On Track i kväll. Det är extra roligt för att vi har kämpat så mycket för att våra tågvärdar ska få samma ersättning.… Läs mer »